Chất Lượng FIFA

Learn about the key points of artificial grass installation and maintenance, and use the product better to create more value

Current position: Home > Tham Khảo > Chất Lượng FIFA
Chương trình chất lượng FIFA là gì?
Chương trình chất lượng FIFA cho sân bóng đá là chương trình kiểm tra và cấp phép cho các công ty có đủ khả năng sản xuất, lắp đặt sân bóng đá chất lượng cao và phải đáp ứng một loạt các yêu cầu nghiêm ngặt. Chỉ những công ty hoạt động theo Chương trình Chất lượng FIFA mới đủ điều kiện để có được chứng nhận lắp đặt sân bóng đá của họ..
 • Tapanila - Helsinki (Finland)
  Tapanila - Helsinki (Finland)
  Tapanila - Helsinki (Finland)
 • Loppi project - (Finland)
  Loppi project - (Finland)
  Loppi project - (Finland)
 • Latokartanon Keskukentta
  Latokartanon Keskukentta
  Latokartanon Keskukentta
 • ESTADIO SAN ISIDRO YACANGO TORATA MOQUEGUA PERÚ -
  ESTADIO SAN ISIDRO YACANGO TORATA MOQUEGUA PERÚ -
  ESTADIO SAN ISIDRO YACANGO TORATA MOQUEGUA PERÚ -
 • ESTADIO MANUEL A. ODRÍA DE JULIACA-PUNO-PERU - Jul
  ESTADIO MANUEL A. ODRÍA DE JULIACA-PUNO-PERU - Jul
  ESTADIO MANUEL A. ODRÍA DE JULIACA-PUNO-PERU - Jul
 • Douglas Hall AFC - Cork (Irelan
  Douglas Hall AFC - Cork (Irelan
  Douglas Hall AFC - Cork (Irelan

Những yêu cầu để trở thành người được FIFA cấp phép là gì?

Để có được chứng chỉ này, nhà sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặc của FIFA

Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tương đương
 

Đủ bằng chứng cho thấy công ty là một công ty sản xuất cỏ

3 Các sân đã đạt thử nghiệm IATS, gồm hai sân để tham khảo

Hướng dẫn bảo trì
 

Tài liệu tham khảo cho kỹ sư xây dựng
 

Khai báo sản phẩm (đối với các sản phẩm sử dụng tại các sân được thử nghiệm IATS)

Kê khai phương pháp (từ 3 sân đã vượt qua thử nghiệm IATS)
 

Kế hoạch kinh doanh bao gồm ý định của công ty với tư cách là người được cấp phép FQP

Các phần trong chứng chỉ FIFA mà chúng tôi đã đạt được